Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Blagdon - UK

Thương hiệu bơm màng Blagdon được thành lập vào năm 1950 bởi George Blagdon và George Flynn tại Durham ở phía Đông Bắc nước Anh. Khởi đầu công ty chỉ hoạt động như một xưởng cơ khí nhỏ cung cấp hàng hóa tới các mỏ than địa phương. Đến năm 1997 sau khi được tập đoàn INEX mua lại, nhờ có kinh nghiệm lâu năm trong nghành khoáng sản và mỏ, chất lượng bơm của Blagdon rất bền bỉ và thường được ứng dụng trong các nghành này.
Blagdon - B06 Metalic
Blagdon - B06 Metalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: Inox 316
  • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 18 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 1/4"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 13 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 1mm

Blagdon - B06 Metalic

Model: B06 Metalic
Blagdon - B06 NonMetalic
Blagdon - B06 NonMetalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
  • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 16 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 1/4"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 13 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: 19

Blagdon - B06 NonMetalic

Model: B06 NonMetalic
Blagdon - B15 Metalic
Blagdon - B15 Metalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Inox 316
  • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 60 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 1/2"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 35 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 2mm

Blagdon - B15 Metalic

Model: B15 Metalic
Blagdon - B15 NonMetalic
Blagdon - B15 NonMetalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
  • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 48 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 1/2"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 30 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: 19

Blagdon - B15 NonMetalic

Model: B15 NonMetalic
Blagdon - B25 Metalic
Blagdon - B25 Metalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
  • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 180 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 1"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 100 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Blagdon - B25 Metalic

Model: B25 Metalic
Blagdon - B25 NonMetalic
Blagdon - B25 NonMetalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF
  • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 125 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 1"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 100 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Blagdon - B25 NonMetalic

Model: B25 NonMetalic
Blagdon - B40 Metalic
Blagdon - B40 Metalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
  • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 320 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 1 1/2"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 115 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Blagdon - B40 Metalic

Model: B40 Metalic
Blagdon - B50 Metalic
Blagdon - B50 Metalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
  • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
  • Dải lưu lượng: 530 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 2"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 140 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Blagdon - B50 Metalic

Model: B50 Metalic
Blagdon - B50 NonMetalic
Blagdon - B50 NonMetalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
  • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 530 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 2"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 140 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Blagdon - B50 NonMetalic

Model: B50 NonMetalic
Blagdon - B75 Metalic
Blagdon - B75 Metalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
  • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
  • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 889 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 3
  • Áp suất khí cung cấp: Max 140 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Blagdon - B75 Metalic

Model: B75 Metalic
Blagdon - B75 NonMetalic
Blagdon - B75 NonMetalic
  • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PP, PVDF
  • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
  • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
  • Dải lưu lượng: Max 901 L/min
  • Áp suất đầu xả: Max 7bar
  • Cổng kết nối: 3"
  • Áp suất khí cung cấp: Max 238 m3/h
  • Bơm tự mồi: Max 5m
  • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 18mm

Blagdon - B75 NonMetalic

Model: B75 NonMetalic