Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Blagdon - B06 NonMetalic

Model: B06 NonMetalic
Giá: Liên hệ
Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
Dải lưu lượng: Max 16 L/min
Áp suất đầu xả: Max 7bar
Cổng kết nối: 1/4"
Áp suất khí cung cấp: Max 13 m3/h
Bơm tự mồi: Max 5m
Kích thước vật rắn qua bơm: 19
Địa chỉ mua hàng
1277 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
09.3623.0850 - 09.2506.3888
04.3623.0851 - 08.350.63888
sales@bomhoachatvn.com

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm cùng danh mục

Blagdon - B06 Metalic
Blagdon - B06 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 18 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/4"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 13 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 1mm

Blagdon - B06 Metalic

Model: B06 Metalic
Blagdon - B15 Metalic
Blagdon - B15 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 60 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 35 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 2mm

Blagdon - B15 Metalic

Model: B15 Metalic
Blagdon - B15 NonMetalic
Blagdon - B15 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 48 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 30 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: 19

Blagdon - B15 NonMetalic

Model: B15 NonMetalic
Blagdon - B25 Metalic
Blagdon - B25 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 180 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 100 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Blagdon - B25 Metalic

Model: B25 Metalic
Blagdon - B25 NonMetalic
Blagdon - B25 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 125 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 100 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Blagdon - B25 NonMetalic

Model: B25 NonMetalic
Blagdon - B40 Metalic
Blagdon - B40 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 320 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1 1/2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 115 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Blagdon - B40 Metalic

Model: B40 Metalic
Blagdon - B50 Metalic
Blagdon - B50 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: 530 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 140 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Blagdon - B50 Metalic

Model: B50 Metalic
Blagdon - B50 NonMetalic
Blagdon - B50 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, PTFE, Neo, Buna, EPDM, Viton...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 530 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 140 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Blagdon - B50 NonMetalic

Model: B50 NonMetalic
 Trang:    1  2