Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Bơm bánh răng

Bơm bánh răng, là dạng bơm hoạt động dựa trên nguyên lý bánh răng ăn khớp vào nhau để đẩy dung dịch đi. Có 2 loại bơm bánh răng phổ biến là: bơm bánh răng ăn khớp trong và bơm bánh răng ăn khớp ngoài. Chính vì nguyên lý hoạt động như vậy nên bơm bánh răng thường được áp dụng để bơm những chất có độ nhớt cao như dầu Diesel, dầu nhớt, dầu thực vật, mỡ động vật... Hiện tại bomhoachatvn.com đang phân phối một số hãng bơm bánh răng nổi tiếng như: Tuthill - USA, RotoFluid - India.
Piusi - Panther series
Piusi - Panther series
 • Dải lưu lượng: Max 90 L/min
 • Áp lực: Max 1.7 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Thép
 • Độ nhớt:
 • Relief valve : Không
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 40 độ C

Piusi - Panther series

Model: Panther Series
Piusi - E80-120
Piusi - E80-120
 • Dải lưu lượng: Max 100 L/min
 • Áp lực: Max 1.5 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Thép
 • Độ nhớt: Max
 • Relief valve : Không
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 40 độ C

Piusi - E80-120

Model: E80 - E120
Piusi - Viscomat Vane
Piusi - Viscomat Vane
 • Dải lưu lượng: Max 50 L/min
 • Áp lực: Max 6 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Thép
 • Độ nhớt: Max 500 cst
 • Relief valve :
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 40 độ C

Piusi - Viscomat Vane

Model: Viscomate Vane
Piusi - Viscomat Gear
Piusi - Viscomat Gear
 • Dải lưu lượng: Max14 L/min
 • Áp lực: Max 24 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 2000cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 100 độ C

Piusi - Viscomat Gear

Model: Viscomate Gear
RotoFluid - FT series
RotoFluid - FT series
 • Dải lưu lượng: Max 30 m3/h
 • Áp lực: Max 10bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 1000cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 200 độ C

RotoFluid - FT series

Model: FT
RotoFluid - FTSSseries
RotoFluid - FTSSseries
 • Dải lưu lượng: Max 18 m3/h
 • Áp lực: Max 10bar
 • Vật liệu đầu bơm: Inox 316
 • Vật liệu bánh răng: Inox 316
 • Độ nhớt: Max 1000cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 200 độ C

RotoFluid - FTSSseries

Model: FTSS
RotoFluid - FTRN-FTRB-FTRX
RotoFluid - FTRN-FTRB-FTRX
 • Dải lưu lượng: Max 2083 L/min
 • Áp lực: Max 10bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 100.000 ssu
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 200 độ C

RotoFluid - FTRN-FTRB-FTRX

Model: FTRN-FTRB-FTRX
RotoFluid - FTX series
RotoFluid - FTX series
 • Dải lưu lượng: Max 225 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 500 cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 200 độ C

RotoFluid - FTX series

Model:
RotoFluid - FIG series
RotoFluid - FIG series
 • Dải lưu lượng: Max 6000 L/h
 • Áp lực: Max 30 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 500 cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 200 độ C

RotoFluid - FIG series

Model: FIG
RotoFluid - FTMS/FTM
RotoFluid - FTMS/FTM
 • Dải lưu lượng: Max 1335 L/min
 • Áp lực: Max 10bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc, Inox 316
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 100.000 ssu
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 200 độ C

RotoFluid - FTMS/FTM

Model: FTMS/FTM
RotoFluid - FTNX/FTBX
RotoFluid - FTNX/FTBX
 • Dải lưu lượng: Max 900 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 2500 cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 200 độ C

RotoFluid - FTNX/FTBX

Model: FTNX/FTBX
RotoFluid - FTMP Series
RotoFluid - FTMP Series
 • Dải lưu lượng: Max 40 L/min
 • Áp lực: Max 10bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Gang đúc
 • Độ nhớt: Max 1000cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 40 độ C

RotoFluid - FTMP Series

Model: FTMP Series
Tuthill - L Series
Tuthill - L Series
 • Dải lưu lượng: Max 3 m3/h
 • Áp lực: Max 34.5 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 1078 cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 246 độ C

Tuthill - L Series

Model: L Series
Tuthill - C Series
Tuthill - C Series
 • Dải lưu lượng: Max 19 m3/h
 • Áp lực: Max 20.7 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc
 • Vật liệu bánh răng: Thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 5394 cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 246 độ C

Tuthill - C Series

Model: C Series
Tuthill - Global Gear Series
Tuthill - Global Gear Series
 • Dải lưu lượng: Max 124.5 m3/h
 • Áp lực: Max 13.8 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc, Inox 316
 • Vật liệu bánh răng: Gang, thép không gỉ
 • Độ nhớt: Max 220,000 cst
 • Relief valve : Lựa chọn
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 316 độ C

Tuthill - Global Gear Series

Model: GG Series