Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Bơm màng Marathon

Hãng Marathon là một hãng chuyên sản xuất bơm màng khí nén, bơm màng đôi có xuất xứ từ USA. Với nhiều năm trong nghành sản xuất bơm, thương hiệu Marathon đã được tin dùng và được lắp đặt trong nhiều nhà máy lớn trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, khách hàng cũng đã tin tưởng và sử dụng thương hiệu Marathon trong nhiều năm qua, thông qua nhà phân phối APT tech. Sau đây là một số sản phẩm tiêu biểu của hãng do APT tech phân phối chính hãng.
Marathon - MB 01 Series
Marathon - MB 01 Series
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, PP, Viton, Buna
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 0.9 m3/h
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/4\
 • Áp suất khí cung cấp: Max 10.2 m3/h
 • Bơm tự mồi: 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: 1mm

Marathon - MB 01 Series

Model: MB 01
Marathon - M05 Nonmetalic
Marathon - M05 Nonmetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, PP, Viton, Buna
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 3.42 m3/h
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2\
 • Áp suất khí cung cấp: Max 7bar x 24m3/h
 • Bơm tự mồi: 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: 3mm

Marathon - M05 Nonmetalic

Model: M05 Nonmetalic
Marathon - M05 Metalic
Marathon - M05 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, PP, Viton, Buna, Neo
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Inox
 • Nhiệt độ làm việc: 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 3.42
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2\
 • Áp suất khí cung cấp: Max 7bar x 33.75m3/h
 • Bơm tự mồi: 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: 3mm

Marathon - M05 Metalic

Model: M05 Metalic
Marathon - M07 Nonmetalic
Marathon - M07 Nonmetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF, Nylon
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 87 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3/4 ren trong - 1 1/4 ren ngoài
 • Áp suất khí cung cấp: Max 34 m3/h
 • Bơm tự mồi: 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: 4mm

Marathon - M07 Nonmetalic

Model: M07 NonMetalic
Marathon - M10 Nonmetalic
Marathon - M10 Nonmetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna...
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF, Nylon
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 87L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1
 • Áp suất khí cung cấp: Max 34 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 4mm

Marathon - M10 Nonmetalic

Model: M10 Nonmetalic
Marathon - M1F Metalic
Marathon - M1F Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 170 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1
 • Áp suất khí cung cấp: Max 68 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Marathon - M1F Metalic

Model: M1F Metalic
Marathon - M1F NonMetalic
Marathon - M1F NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 200 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1
 • Áp suất khí cung cấp: Max 76.5 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Marathon - M1F NonMetalic

Model: M1F NonMetalic
Marathon - M15F Metalic
Marathon - M15F Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316, Aloy C
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 401 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1 1/2
 • Áp suất khí cung cấp: Max 85 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Marathon - M15F Metalic

Model: M15F Metalic
Marathon - M15 Nonmetalic
Marathon - M15 Nonmetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 378 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1 1/2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 85 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 12mm

Marathon - M15 Nonmetalic

Model: M15 Nonmetalic
Marathon - M20 Metalic
Marathon - M20 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316, Alloy C
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 567 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 170 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Marathon - M20 Metalic

Model: M20 Metalic
Marathon - M20 Nonmetalic
Marathon - M20 Nonmetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 605 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 2
 • Áp suất khí cung cấp: 3
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 17mm

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic
Marathon - M30 Metalic
Marathon - M30 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316, Alloy C
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 889 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3
 • Áp suất khí cung cấp: Max 238 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 9.65 mm

Marathon - M30 Metalic

Model: M30 Metalic
Marathon - M30 NonMetalic
Marathon - M30 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 901 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3
 • Áp suất khí cung cấp: Max 238 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 19 mm

Marathon - M30 NonMetalic

Model: M30 NonMetalic