Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Bơm màng Sandpiper

Cũng giống với hãng Marathon, Sandpiper cũng là hãng bơm chuyên về bơm màng khí nén, cả Marathon và Sandpiper đều thuộc tập đoàn Warren Rupp. nhưng là 2 thương hiệu khác nhau. Sản phẩm của Sanpiper cũng đa dạng và bền bỉ như Marathon. Hiện tại APT Tech đang phân phối một số model bán chạy sau:
Sandpiper - PB1/4 NonMetalic
Sandpiper - PB1/4 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 15 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/4" ren trong - 1/2" ren ngoài
 • Áp suất khí cung cấp: Max 10.2 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 1mm

Sandpiper - PB1/4 NonMetalic

Model: PB 1/4 NonMetalic
Sandpiper - WR10 NonMetalic
Sandpiper - WR10 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 261 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3/8"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 8.5 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 2.25mm

Sandpiper - WR10 NonMetalic

Model: WR10 - NonMetalic
Sandpiper - S05 NonMetalic
Sandpiper - S05 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 52 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2
 • Áp suất khí cung cấp: Max 27 mm
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Sandpiper - S05 NonMetalic

Model: S05 NonMetalic
Sandpiper - S05 Metalic
Sandpiper - S05 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 56 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2" ren trong - " ren ngoài
 • Áp suất khí cung cấp: Max 33.75 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Sandpiper - S05 Metalic

Model: S05 Metalic
Sandpiper - S07 NonMetalic
Sandpiper - S07 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF, Nylon
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 87L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3/4" ren trong - 11/2" ren ngoài
 • Áp suất khí cung cấp: Max 34 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 4mm

Sandpiper - S07 NonMetalic

Model: S07 NonMetalic
Sandpiper - S10 NonMetalic
Sandpiper - S10 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF, Nylon
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 87L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1"
 • Áp suất khí cung cấp: 3
 • Bơm tự mồi: 9
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 4mm

Sandpiper - S10 NonMetalic

Model: S10 NonMetalic
Sandpiper - S1F Metalic
Sandpiper - S1F Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 170 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 68 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S1F Metalic

Model: S1F Metalic
Sandpiper - S1F NonMetalic
Sandpiper - S1F NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 200 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1
 • Áp suất khí cung cấp: Max 76.5 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S1F NonMetalic

Model: S1F NonMetalic
Sandpiper - S15 Metalic
Sandpiper - S15 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 401 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1 1/2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 85 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S15 Metalic

Model: S15 Metalic
Sandpiper - S15 NonMetalic
Sandpiper - S15 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 378 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1 1/2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 117 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 12mm

Sandpiper - S15 NonMetalic

Model: S15 NonMetalic
Sandpiper - S20 Metalic
Sandpiper - S20 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 567 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 170 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S20 Metalic

Model: S20 Metalic
Sandpiper - S20 NonMetalic
Sandpiper - S20 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 605 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 161 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 17mm

Sandpiper - S20 NonMetalic

Model: S20 NonMetalic
Sandpiper - S30 Metalic
Sandpiper - S30 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 889 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3
 • Áp suất khí cung cấp: Max 238 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S30 Metalic

Model: S30 Metalic
Sandpiper - S30 NonMetalic
Sandpiper - S30 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 901 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3
 • Áp suất khí cung cấp: Max 238 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 18mm

Sandpiper - S30 NonMetalic

Model: S30 NonMetalic