Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Sandpiper - PB1/4 NonMetalic

Model: PB 1/4 NonMetalic
Giá: Liên hệ
Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna...
Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
Dải lưu lượng: Max 15 L/min
Áp suất đầu xả: Max 7bar
Cổng kết nối: 1/4" ren trong - 1/2" ren ngoài
Áp suất khí cung cấp: Max 10.2 m3/h
Bơm tự mồi: Max 5m
Kích thước vật rắn qua bơm: Max 1mm
Địa chỉ mua hàng
1277 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
09.3623.0850 - 09.2506.3888
04.3623.0851 - 08.350.63888
sales@bomhoachatvn.com

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm cùng danh mục

Sandpiper - WR10 NonMetalic
Sandpiper - WR10 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 261 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3/8"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 8.5 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 2.25mm

Sandpiper - WR10 NonMetalic

Model: WR10 - NonMetalic
Sandpiper - S05 NonMetalic
Sandpiper - S05 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 52 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2
 • Áp suất khí cung cấp: Max 27 mm
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Sandpiper - S05 NonMetalic

Model: S05 NonMetalic
Sandpiper - S05 Metalic
Sandpiper - S05 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 56 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1/2" ren trong - " ren ngoài
 • Áp suất khí cung cấp: Max 33.75 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 3mm

Sandpiper - S05 Metalic

Model: S05 Metalic
Sandpiper - S07 NonMetalic
Sandpiper - S07 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF, Nylon
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 87L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 3/4" ren trong - 11/2" ren ngoài
 • Áp suất khí cung cấp: Max 34 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 4mm

Sandpiper - S07 NonMetalic

Model: S07 NonMetalic
Sandpiper - S10 NonMetalic
Sandpiper - S10 NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP, PVDF, Nylon
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 87L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1"
 • Áp suất khí cung cấp: 3
 • Bơm tự mồi: 9
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 4mm

Sandpiper - S10 NonMetalic

Model: S10 NonMetalic
Sandpiper - S1F Metalic
Sandpiper - S1F Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 170 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 68 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S1F Metalic

Model: S1F Metalic
Sandpiper - S1F NonMetalic
Sandpiper - S1F NonMetalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 200 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1
 • Áp suất khí cung cấp: Max 76.5 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S1F NonMetalic

Model: S1F NonMetalic
Sandpiper - S15 Metalic
Sandpiper - S15 Metalic
 • Vật liệu màng, bi, đế: Santo, Teflon, Buna, Neo...
 • Vật liệu đầu bơm: Nhôm, Gang, Inox 316
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Dải lưu lượng: Max 401 L/min
 • Áp suất đầu xả: Max 7bar
 • Cổng kết nối: 1 1/2"
 • Áp suất khí cung cấp: Max 85 m3/h
 • Bơm tự mồi: Max 5m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 6mm

Sandpiper - S15 Metalic

Model: S15 Metalic
 Trang:    1  2