Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Salvatore Robuschi - RD Series

Model: RD
Giá: Liên hệ
Dải lưu lượng: Max 500 m3/h
Cột áp: Max 140m
Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
Nhiệt độ làm việc: Max 300 độ C
Vật liệu đầu bơm: Inox 316, Inox 304
Kiểu cánh: Closed
Motor: Max 132kw - 2,4,6 Pole
Địa chỉ mua hàng
1277 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
09.3623.0850 - 09.2506.3888
04.3623.0851 - 08.350.63888
sales@bomhoachatvn.com

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm cùng danh mục

Salvatore Robuschi - HD
Salvatore Robuschi - HD
 • Dải lưu lượng: Max 140 m3/h
 • Cột áp: Max 65m
 • Kích thước vật rắn qua bơm:
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 120 độ C
 • Vật liệu đầu bơm: Inox 316
 • Kiểu cánh: Closed
 • Motor: Max 22kw - 2, 4, 6 Pole

Salvatore Robuschi - HD

Model: HD
Salvatore Robuschi - HG
Salvatore Robuschi - HG
 • Dải lưu lượng: Max 140 m3/h
 • Cột áp: Max 65m
 • Kích thước vật rắn qua bơm:
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 120 độ C
 • Vật liệu đầu bơm: Inox 316
 • Kiểu cánh: Open
 • Motor: Max 22kw - 2, 4, 6 Pole

Salvatore Robuschi - HG

Model: HG
Salvatore Robuschi - RS
Salvatore Robuschi - RS
 • Dải lưu lượng: Max 130m3/h
 • Cột áp: Max 65m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 45mm
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 120 độ C
 • Vật liệu đầu bơm: Inox 316
 • Kiểu cánh: Vortex
 • Motor: Max 55kw - 2, 4, 6 Pole

Salvatore Robuschi - RS

Model:
Salvatore Robuschi - RG
Salvatore Robuschi - RG
 • Dải lưu lượng: Max 300 m3/h
 • Cột áp: Max 97m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: 19
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 300 độ C
 • Vật liệu đầu bơm: Inox 316, Inox 304
 • Kiểu cánh: Open
 • Motor: Max 132kw - 2,4,6 Pole

Salvatore Robuschi - RG

Model: RG
Salvatore Robuschi - RC
Salvatore Robuschi - RC
 • Dải lưu lượng: Max 850 m3/h
 • Cột áp: Max 60m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 180mm
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 300 độ C
 • Vật liệu đầu bơm: Gang, Inox 316, Inox 304
 • Kiểu cánh: Vortex
 • Motor: Max 160kw - 2,4,6 Pole

Salvatore Robuschi - RC

Model: RC
Salvatore Robuschi - RB
Salvatore Robuschi - RB
 • Dải lưu lượng: Max 2000 m3/h
 • Cột áp: Max 65m
 • Kích thước vật rắn qua bơm: Max 180mm
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí, GlandPacking
 • Nhiệt độ làm việc: Max 98 độ C
 • Vật liệu đầu bơm: Gang, Inox 316, Inox 304
 • Kiểu cánh: Multi - Channel
 • Motor: Max 320kw - 2,4,6 Pole

Salvatore Robuschi - RB

Model: RB
Salvatore Robuschi - Cantilever vertical
Salvatore Robuschi - Cantilever vertical
 • Dải lưu lượng: Max 400 m3/h
 • Cột áp: Max 65m
 • Kích thước vật rắn qua bơm:
 • Kiểu làm kín: Phớt cơ khí
 • Nhiệt độ làm việc: Max 400 độ C
 • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc, Inox 316
 • Kiểu cánh: Channel, vortex
 • Motor: 2pole, 4pole, 6pole

Salvatore Robuschi - Cantilever vertical

Model: Cantilever vertical