Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Đồng hồ do dầu Piusi

Đồng hồ dầu Piusi cũng là 1 trong những sản phẩm của hãng Piusi - Italy chuyên về nghành thiết bị nhiên liệu. Hãng chuyển sản xuất bơm dầu, thiết bị bơm nhiên liệu và đồng hồ đo nhiên liệu. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn UNI EN ISO 9001:2008 và UNI EN ISO 14001:2004. Hiện tại APT Tech đang phân phối một số dòng sản phẩm đồng hồ sau:
Đồng hồ dầu Piusi - K33
Đồng hồ dầu Piusi - K33
 • Dải lưu lượng: 20 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, Oil, GasOnline
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K33

Model: K33
Đồng hồ dầu Piusi - K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
 • Dải lưu lượng: 20 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K44

Model: K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
 • Dải lưu lượng: 7 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, GasOnline, Kerosene
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K44

Model: K24
Đồng hồ Piusi - K200
Đồng hồ Piusi - K200
 • Dải lưu lượng: 0.1 - 2.5 L/min
 • Áp lực: Max 550 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lực chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ Piusi - K200

Model: K200
Đồng hồ dầu Piusi - K400
Đồng hồ dầu Piusi - K400
 • Dải lưu lượng: 10 - 30 L/min
 • Áp lực: Max 70 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K400

Model: K400
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3
 • Dải lưu lượng: 10 - 100 L/min
 • Áp lực: Max 30 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/3

Model: K600/3
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser
 • Dải lưu lượng: 10 - 100 L/min
 • Áp lực: Max 30 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Bộ hiển thị điện tử rời
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển:
 • Nguồn: Theo bộ hiển thị
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser

Model: K600/3 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4
 • Dải lưu lượng: 15 - 150 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/4

Model: K600/4
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4 Pulser
 • Dải lưu lượng: 15 - 150 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Bộ hiển thị điện tử rời
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển:
 • Nguồn: Theo bộ hiển thị
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/4 Pulser

Model: K600/4 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K700M
Đồng hồ dầu Piusi - K700M
 • Dải lưu lượng: 20 - 220 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Dung dịch đo: Diesel
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K700M

Model: K700M
Đồng hồ dầu Piusi - K700 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K700 Pulser
 • Dải lưu lượng: 25 - 250 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.1%
 • Kiểu hiển thị: Bộ hiển thị điện tử rời
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển:
 • Nguồn: Theo bộ hiển thị
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K700 Pulser

Model: K700 Pulser
Đồng hồ Piusi - K900
Đồng hồ Piusi - K900
 • Dải lưu lượng: 50 - 500 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ Piusi - K900

Model: K900