Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Đồng hồ Piusi - K200

Model: K200
Giá: Liên hệ
Dải lưu lượng: 0.1 - 2.5 L/min
Áp lực: Max 550 bar
Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
Dung sai: +/- 0.5%
Kiểu hiển thị: Điện tử
Tín hiệu điều khiển: Lực chọn
Nguồn: Pin 2x1.5V
Địa chỉ mua hàng
1277 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
09.3623.0850 - 09.2506.3888
04.3623.0851 - 08.350.63888
sales@bomhoachatvn.com

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm cùng danh mục

Đồng hồ dầu Piusi - K33
Đồng hồ dầu Piusi - K33
 • Dải lưu lượng: 20 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, Oil, GasOnline
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K33

Model: K33
Đồng hồ dầu Piusi - K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
 • Dải lưu lượng: 20 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K44

Model: K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
 • Dải lưu lượng: 7 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, GasOnline, Kerosene
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K44

Model: K24
Đồng hồ dầu Piusi - K400
Đồng hồ dầu Piusi - K400
 • Dải lưu lượng: 10 - 30 L/min
 • Áp lực: Max 70 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K400

Model: K400
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3
 • Dải lưu lượng: 10 - 100 L/min
 • Áp lực: Max 30 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/3

Model: K600/3
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser
 • Dải lưu lượng: 10 - 100 L/min
 • Áp lực: Max 30 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Bộ hiển thị điện tử rời
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển:
 • Nguồn: Theo bộ hiển thị
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser

Model: K600/3 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4
 • Dải lưu lượng: 15 - 150 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/4

Model: K600/4
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4 Pulser
 • Dải lưu lượng: 15 - 150 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Bộ hiển thị điện tử rời
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển:
 • Nguồn: Theo bộ hiển thị
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/4 Pulser

Model: K600/4 Pulser
 Trang:    1  2