Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Gemme Cotti - Italy

Hãng bơm  GemmeCotti được thành lập vào năm 1992 bởi Enrico Gemme và Marino Cotti, là một hãng bơm chuyên sản xuất bơm ly tâm dẫn động từ sử dụng để bơm axit và các chất lỏng nguy hiểm, ngoài sản phầm bơm ly tâm dẫn động từ thông dụng là Mag-drive centrifugal horizontal pumps hãng có nhiều dòng sản phẩm chuyên dụng như: turbine pumpsrotary vane pumps, vacuum pumps, Vertical pumps. Toàn bộ bơm của hãng GemmeCotti đều đạt chứng chỉ CE / 2006/42
Gemme Cotti - HTM
Gemme Cotti - HTM
 • Dải lưu lượng: Max 45 m3/h
 • Cột áp: Max 33m
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 3.7kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HTM

Model: HTM
Gemme Cotti - HTM SS
Gemme Cotti - HTM SS
 • Dải lưu lượng:
 • Cột áp: Max 32 m3/h
 • Vật liệu đầu bơm: Max 24m
 • Nhiệt độ làm việc: Max 120 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 2.2kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HTM SS

Model: HTM SS
Gemme Cotti - HCO
Gemme Cotti - HCO
 • Dải lưu lượng: Max 60 m3/h
 • Cột áp: 38 m
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 7.5kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HCO

Model: HCO
Gemme Cotti - HCM
Gemme Cotti - HCM
 • Dải lưu lượng: Max 130m3/h
 • Cột áp: Max 48m
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 18.5kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HCM

Model: HCM
Gemme Cotti - HTT
Gemme Cotti - HTT
 • Dải lưu lượng: Max 9 m3/h
 • Cột áp: Max 50m
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 4kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HTT

Model: HTT
Gemme Cotti - HTT-SP
Gemme Cotti - HTT-SP
 • Dải lưu lượng: Max 6m3/h
 • Cột áp: Max 28m
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 3.7kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HTT-SP

Model: HTT-SP
Gemme Cotti - HTA
Gemme Cotti - HTA
 • Dải lưu lượng: Max 2m3/h
 • Cột áp: Max 35m
 • Vật liệu đầu bơm: Inox, Hastteloy, Titanium
 • Nhiệt độ làm việc: Max 150 độ C
 • Độ nhớt: Max 2000 cPs
 • Motor: Max 3.7kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HTA

Model: HTA
Gemme Cotti - HPP-HPF
Gemme Cotti - HPP-HPF
 • Dải lưu lượng: Max 1000L/h
 • Cột áp: Max 5bar
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 0.55kw
 • Số vòng quay: 1450rpm

Gemme Cotti - HPP-HPF

Model: HPP-HPF
Gemme Cotti - HTP
Gemme Cotti - HTP
 • Dải lưu lượng: Max 200L/h
 • Cột áp: Max 13bar
 • Vật liệu đầu bơm: Inox, Hastteloy, Titanium
 • Nhiệt độ làm việc: Max 250 độ C
 • Độ nhớt: Max 2000 cPs
 • Motor: Max 2.2kw
 • Số vòng quay: 1450rpm

Gemme Cotti - HTP

Model: HTP
Gemme Cotti - HV- HVL
Gemme Cotti - HV- HVL
 • Dải lưu lượng: Max 57 m3/h
 • Cột áp: Max 39m
 • Vật liệu đầu bơm: PP. PVDF
 • Nhiệt độ làm việc: Max 90 độ C
 • Độ nhớt:
 • Motor: Max 7.5kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

Gemme Cotti - HV- HVL

Model: HV - HVL
GemmeCotti - PVA
GemmeCotti - PVA
 • Dải lưu lượng: Max 24m3/h
 • Cột áp: Max 26m
 • Vật liệu đầu bơm: Inox 316, Titanium
 • Nhiệt độ làm việc: Max 160 độ C
 • Độ nhớt: Max 200 cSt
 • Motor: Max 3.7kw
 • Số vòng quay: 2900rpm

GemmeCotti - PVA

Model: PVA