Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanhh 1
Kinh doanh 2
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2
09.3623.0850
Tin tức
Sản phẩm mới
OBL - M Series

OBL - M Series

Model:
Marathon - M20 Nonmetalic

Marathon - M20 Nonmetalic

Model: M20 NonMetalic

Sản phẩm

Thông tin giơi thiệu category
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO4-8
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO4-8
 • Dải lưu lượng: 0.4-200 L/h
 • Áp lực: 25bar
 • Dung dịch đo: Diesel Oil
 • Dung sai: +-1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc: Max 60 độ
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn:
 • Cổng kết nối: 1/4

Đồng hồ dầu Aquametro - VZO4-8

Model: VZO 4-8
OBL - M Series
OBL - M Series
 • Dải lưu lượng:
 • Áp suất đầu xả:
 • Vật liệu đầu bơm:
 • Vật liệu màng, bi, đế:
 • Vật liệu Piston: 16
 • O-ring Piston: 17
 • Motor:

OBL - M Series

Model:
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 15RC
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 15RC
 • Dải lưu lượng: 4 - 600 L/h
 • Áp lực: 16 bar
 • Dung dịch đo: DO,FO
 • Dung sai: +- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc: Max 130 độ
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối: ren ngoài 1/2"

Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 15RC

Model:
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 20
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 20
 • Dải lưu lượng: 12 - 1500 L/h
 • Áp lực: 16 bar
 • Dung dịch đo: DO, FO
 • Dung sai: +- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc: Max 160 độ
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối: 3/4

Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 20

Model: VZO
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 25FL
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 25FL
 • Dải lưu lượng: 30 - 3000 L/h
 • Áp lực: 25-40bar
 • Dung dịch đo: DO, FO
 • Dung sai: +- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc: Max 180 độ
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối: Mặt bích 1"

Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 25FL

Model: VZO
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 40 FL
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 40 FL
 • Dải lưu lượng: 90 - 9000 L/h
 • Áp lực: 25-40 bar
 • Dung dịch đo: DO,FO
 • Dung sai: +- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc: Max 180 độ
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối: Mặt bích 1 1/2"

Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 40 FL

Model: VZO
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 50
Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 50
 • Dải lưu lượng: 300 - 30.000 L/h
 • Áp lực: 25-40bar
 • Dung dịch đo: DO, FO
 • Dung sai: +- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc: Max 180 độ
 • Tín hiệu điều khiển: không
 • Nguồn: không
 • Cổng kết nối: Mặt bích 2"

Đồng hồ dầu Aquametro - VZO 50

Model: VZO
Dosatron - Model D07
Dosatron - Model D07
 • Tỉ lệ định lượng: 0.15 - 5.5%
 • Hóa chất định lượng: 0.0075 - 38.5 L/h
 • Lưu lượng nước: 5 - 700L/h
 • Áp lực: 0.3 - 6 bar
 • Vật liệu đầu bơm: Polypropylene
 • Nhiệt độ làm việc: Max 40 độ

Dosatron - Model D07

Model: D07RE125-D07RE5
Đồng hồ dầu Piusi - K33
Đồng hồ dầu Piusi - K33
 • Dải lưu lượng: 20 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, Oil, GasOnline
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K33

Model: K33
Đồng hồ dầu Piusi - K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
 • Dải lưu lượng: 20 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 10 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị:
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Không
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K44

Model: K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
Đồng hồ dầu Piusi - K44
 • Dải lưu lượng: 7 - 120 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Diesel, GasOnline, Kerosene
 • Dung sai: +/- 1%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K44

Model: K24
Đồng hồ Piusi - K200
Đồng hồ Piusi - K200
 • Dải lưu lượng: 0.1 - 2.5 L/min
 • Áp lực: Max 550 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lực chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ Piusi - K200

Model: K200
Đồng hồ dầu Piusi - K400
Đồng hồ dầu Piusi - K400
 • Dải lưu lượng: 10 - 30 L/min
 • Áp lực: Max 70 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Lựa chọn
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K400

Model: K400
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3
 • Dải lưu lượng: 10 - 100 L/min
 • Áp lực: Max 30 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/3

Model: K600/3
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser
 • Dải lưu lượng: 10 - 100 L/min
 • Áp lực: Max 30 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Bộ hiển thị điện tử rời
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển:
 • Nguồn: Theo bộ hiển thị
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/3 Pulser

Model: K600/3 Pulser
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4
Đồng hồ dầu Piusi - K600/4
 • Dải lưu lượng: 15 - 150 L/min
 • Áp lực: Max 20 bar
 • Dung dịch đo: Antifreeze, BioDiesel, Diesel, Oil
 • Dung sai: +/- 0.5%
 • Kiểu hiển thị: Điện tử
 • Nhiệt độ làm việc:
 • Tín hiệu điều khiển: Không
 • Nguồn: Pin 2x1.5V
 • Cổng kết nối:

Đồng hồ dầu Piusi - K600/4

Model: K600/4